Han Herred Bogen 2014 er udkommet

til .

19. udgave af den lokalhistoriske årbog er på gaden med masser af spændende historier fra Øster og Vester Han Herred

Han Herred Bogen, den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred, er udkommet i sin 19. og hidtil største udgave – 264 sider i alt – og i det velkendte, flotte udstyr, som bogen er blevet kendt for langt ud over herredets grænser.

Noget af det, som kendetegner Han Herred – og som også sætter sit stærke præg på den nye årgang af Han Herred Bogen – er den iværksættertrang og opfindsomhed, som findes overalt i landet mellem hav og fjord.

Læs introduktion til bogens artikler her

Bidragydere og redaktion ved præsentationen af Han Herred Bogen 2014 på herregården Bratskov i Brovst 27. november 2013. Stående fra venstre: Ejgil Bodilsen, Erik Nielsen, Joan Haastrup, Peter Roed, Ketty Johansson, Inge Pedersen, Inge Andersen Christensen, Asger Hylleberg, Anders Jørgen Brander, Bente Kristensen, Peter Berntsen, Kirsten Gitz-Johansen og Susanne Falk. Siddende fra venstre: Hans Brøndborer Kristensen, Ellen Amtoft Gregersen, Inger Tronborg, Iris Mose Pedersen, Ingvard Jakobsen og Gudrun Kappel. Foto: Lisbet Bodilsen

Fakta om Han Herred Bogen

 • 19. og hidtil største udgave af den populære lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred udkom 28. november 2013
 • Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred – 24 sogne i Han Herred skriver fælles historie – i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel
 • Historier fra alle hjørner af Han Herred – fra Øland i øst til Vesløs i vest.
 • Mange personlige beretninger
 • 264 sider smukt indbundet og med masser af billeder!
 • Forsidemotiv: Herregården Bratskov i Brovst fra 1550 (foto: Mattias Bodilsen)
 • Redaktion: Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen
 • Tekstredigering: Bodilsen tekst & foto | Billedhistorier.dk
 • Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Fjerritslev Tryk
 • Årets julegave – pris kr. 300,-
 • Specialtilbud til Sparekassens garanter og bogens faste abonnenter – kun kr. 245,-
 • Fås hos Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev, boghandlerne samt Fjerritslev Tryk, Østergade 35, telefon 98 21 22 00

Hanherred.dk/hanherredbogen

omslag-han-herred-bogen-2014