Forældre afviser rygter om lukning af pasningstilbud

til .

Hjortdal har en meget velfungerende integreret institution for 0-6-årige, fastslår to forældrerepræsentanter, som hjælper med til at skabe gode oplevelser i hverdagen

Hvis man spørger børn, personale og ikke mindst den meget engagerede forældregruppe, som har børn i pasningstilbuddet Søtjernen, er de enige om, at i Hjortdal findes verdens bedste integrerede institution.

– Der har huseret rygter om, at Søstjernen skulle lukke. Det gør os meget kede af det, for der er absolut intet hold i disse rygter, fastslår Ditte Nørager, der medlem af forældrebestyrelsen.

Hun fortæller, at der løbende kommer nye børn til institutionen, og at børnene sikres en spændende og indholdsrig hverdag – blandt andet med stor opbakning fra forældregruppen, som hjælper til med at arrangere udflugter for – og oplevelser i – institutionen.

I høstugen malede børnene korn på en ægte kornkværn, og der blev leveret halmballer til legepladsen. Senest har børnehavegruppen været på tur til Thorup Strand for at se på fiskerbåde og redningskøretøjer. Alt sammen aktiviteter, som skabes på baggrund af initiativ fra forældregruppen, som også hjælper til med det praktiske, påpeger Ditte Nørager.

Sammen med sin kollega fra forældregruppen Kirsten H. Kronborg glæder hun sig over den megen aktivitet i Søstjernen:

– Der skal findes tre millioner kroner i besparelse på Børne- og Familieudvalgets Budget 2014 ved »generel ramme- og strukturændring«. Det er klart, at det kan gøre, at især en mindre institution som vores kan føle sig truet.

– Men vi møder igen og igen stor opbakning fra både politikere og embedsmænd. Vi har en vuggestuegruppe, som er vokset eksplosivt, siden institutionen i 2011 blev etableret som integreret institution. Og så har vi en meget dygtig personalegruppe, som formår at drage fordele af, at vores børnehavegruppe ikke er kommunens største.

– Vi ville dog ønske, at flere ville vælge Hjortdal. Bor man i Fjerritslev, men arbejder i eksempelvis Aalborg, Aabybro eller Pandrup, kan man jo finde 15 minutter ved både aflevering og afhentning ved at vælge Hjortdal. Måske endda mere tid, da pasningsordningen er for 0-6 årige, hvorved man kan få sine små børn passet ét og samme sted.

– I Budget 2014 lægges der desuden op til, at der skal spares ved at skære ned på åbningstiderne i institutionerne. I Hjortdal er vi allerede inden for den åbningstidsramme, som Budget 2014 foreslår.

– Så må man jo som forældre virkelig se på, hvordan der kan hentes minutter. Det kan der måske ved at vælge Hjortdal. Vi har stor fokus på at forberede og støtte ekstra op om de børn, som skal i førskole. Så som forældre skal man slet ikke være bekymret for, om ens barn »isoleres« i Hjortdal i forhold til skolestarten i eksempelvis Fjerritslev.

– Vi ville nok bare ønske, at flere børn og forældre fik lov til at opleve de fantastiske muligheder, som vi har i Hjortdal i kraft af naturen, en dybt engageret forældregruppe og et stærkt sammenhold i lokalbefolkningen. Og vi laver altid gerne en rundvisning og fortæller mere om Søstjernen og dennes mange muligheder, opfordrer Ditte Nørager og Kirsten H. Kronborg.