Træf for alle med Han Herred i hjertet

til .

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 16. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred

Træf Han Herred 2016 finder sted lørdag 18. juni, og formålet er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er flyttet hertil eller gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden starten i 2001 gået på skift mellem vest og øst.

Denne gang afvikles træffet i det østlige Han Herred, hvor deltagerne først skal besøge den smukke og ensomt beliggende Koldmose Kirke, der blev indviet kort før jul i 1910. Dengang var der mange flere beboelser rundt om i klitten, men mange af disse forsvandt, efterhånden som de store plantager skød op. Til dette område knytter sig også historien om husmandsdigteren Johan Skjoldborg, der var lærer i Koldmose Skole 1889-1902. Sognepræst John Kristensen fortæller og viser rundt i kirken.

Næste stop er naturparken Bratbjerg Søerne, der blev indviet 14. juni 2002 på 100-års dagen for stiftelsen af Tranum Plantage A/S. Her er der opført et dejligt madpakkehus med udsigt over søerne samt opsat en mindesten for den landskendte naturlæge Bratbjergmanden. Formand Karl Erik Møller beretter om Aktieplantagens historie og om de personer, der tog initiativ til naturparken, herunder Gunnar Nielsen, for hvem der netop på stiftelsesdagen 14. juni i år afsløres en mindeplade.

Herfra går turen til Skovsgaard Multihus, som netop har genindviet idrætshallen efter en brand i sensommeren 2015. Her bliver der rig lejlighed til at hygge sig omkring frokostbordene, inden der gøres klar til en spændende beretning ved sognepræst og provst for Jammerbugt Provsti Folmer Toftdahl-Olesen, der tillige er flyverpræst.

Træf-udvalget med Sonia Luther Nielsen i spidsen opfordrer udenbys deltagere til at benytte muligheden for at kigge nærmere på Tranum- og Skovsgaard-området og eventuelt at tage en overnatning eller to på et af de skønne hoteller og pensionater i Han Herred.