Ny model for præstesamarbejde i 9690

til .

Stillingen som sognepræst i Kollerup-Fjerritslev Pastorat erstattes pr. 1. august af et team bestående af alle 9690-områdets fem sognepræster

Der er nu fundet en afklaring på den fremtidige præstebemanding i Kollerup-Fjerritslev Pastorat efter sognepræst Niels Jørgen Langdahls død i november sidste år. Forud gik en lang sygdomsperiode, hvor embedet blev varetaget af vikarierende præster.

Der bliver tale om en meget utraditionel løsning for en by af Fjerritslevs størrelse, idet biskop Henning Toft Bro har besluttet, at stillingen som sognepræst i Kollerup-Fjerritslev ikke bliver opslået ledig, oplyser menighedsrådsformand Kresten Vandet Jensen. I stedet skal gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter gennemføres i et samarbejde mellem alle fem nuværende sognepræster i 9690-området.

Den nye struktur

I de sidste 14 måneder har embedet været passet af Poul Erik Tranholm-Pedersen som konstitueret sognepræst, og han vil også være en del af den fremtidige bemanding. Poul Erik Tranholm-Pedersen forbliver uændret i konstitueringen indtil 1. august, hvorefter han fortsætter på ubestemt tid, i første omgang på 70 pct. af en normal stilling.

Sognepræst Henning Smidt, Kettrup, overtager ansvaret som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed i Kollerup-Fjerritslev og skal i øvrigt bruge op mod 25 pct. af sin tid i sognet. Tilsvarende skal sognepræsterne Gitte Kibsgaard-Vester, Vester Thorup, og Inger Øeby Pedersen, Bonderup, bidrage til den fremtidige bemanding i Kollerup-Fjerritslev med op til 25 pct. af deres arbejdstid.

Den største ændring sker for sognepræst Lotte Sandø Heftye, Hjortdal, som hidtil har haft embedsmæssige forpligtelser i Jammerbugt Provsti på 75 pct. af sin tjenestetid, herunder som hjælpepræst for provst Folmer Toftdahl-Olesen. Lotte Sandø Heftye skal fra 1. august anvende de 75 pct. i Kollerup-Fjerritslev Pastorat og fortsætte med 25 pct. i Hjortdal Pastorat, hvor hun også beholder ansvaret som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Bedste forhåbninger til samarbejdet

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi i Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd selvfølgelig helst havde set, at den ledige stilling som sognepræst i vores pastorat blev opslået og besat særskilt, siger Kresten Vandet Jensen.

– Men nu er der truffet en beslutning på baggrund af høringer hos menighedsråd og provst, og ingen skal være i tvivl om, at vi går helhjertede ind i det nye samarbejde med de øvrige præster i vores område. Vi kender jo alle præsterne rigtig godt i forvejen og har kun de bedste forhåbninger til, at der faktisk kan komme noget yderst positivt ud af den ændrede situation.

En udvidelse af 9690-samarbejdet

En væsentlig basis for det kommende team omkring præstebemandingen i Kollerup-Fjerritslev er allerede skabt i form af det nye 9690-samarbejde, der er kommet op at stå gennem det seneste års tid. Der er nu fælles kirkekontor for hele Fjerritslev-området, og desuden har menighedsråd og præster i fællesskab fået etableret en ugentlig kirkeside i Fjerritslev Ugeavis samt en fælles webportal og Facebook-side under navnet Folk & Kirke 9690.

Derudover arbejder sognepræsterne nært sammen om gudstjenesterne på Solgården Plejecenter, ligesom en del af konfirmandforløbet gennem de sidste par år har fundet sted i det fælles regi i form af hele undervisningsdage i Kirkecentret. Erfaringerne herfra vil kunne anvendes i tilrettelæggelsen af den fremtidige konfirmandundervisning.

Muligheder for nye initiativer

– Vi er sikre på, at alle fem præster vil gå positivt til sagen og hver især yde deres bidrag til at give Kollerup-Fjerritslev den bedst mulige betjening. Den nye model giver mange muligheder for at sætte nye initiativer i gang til gavn for både Kollerup-Fjerritslev og hele 9690-området, idet de fælles ressourcer kan udnyttes på hidtil uprøvede måder, påpeger Kresten Vandet Jensen.

– Samarbejdet vil bringe by og land sammen på en ny måde og lidt efter lidt udjævne de gamle skel mellem sognene, og det vil overraske mig, om ikke der opstår nye, spændende synergier, efterhånden som vi får tingene til at fungere.

– Da alle nu i større eller mindre omfang bliver sognepræster i Kollerup-Fjerritslev, giver det mulighed for, at sognets beboere i øget udstrækning vil kunne ønske den præst, man har mest tilknytning til, når det gælder kirkelige handlinger som bryllup og begravelse i en af vore to kirker. Selvfølgelig skal der tages hensyn til, at der skal være en vis fordeling præsterne imellem, tilføjer han.

Kirken skal være i øjenhøjde

Kresten Vandet Jensen forestiller sig, at der kan iværksættes nye tiltag til glæde for børnefamilier, ligesom der er behov for, at kirken møder de unge i øjenhøjde også efter konfirmationen. Der arbejdes allerede nu med idéer til fælles sogneaftener og en ny form for seniorarbejde – måske som en formiddagscafé – og tilsvarende er der gjort forberedelser til kristendomsundervisning for voksne ud fra Kirkecentret.

– Måske kan vi også lave specielle gudstjenester og arrangementer i turistsæsonen, og hvorfor skulle kirken ikke være med, når der sker noget i byen som eksempelvis forårsmesse i hallen og handelsstandsforeningens by night-arrangementer?

I øvrigt har områdets organister i de seneste måneder arbejdet med at etablere deres eget team-samarbejde, tilføjer menighedsrådsformanden, som personligt glæder sig til at være en del af planlægningen, når den nye præstebemanding skal køres ind fra august.

Evaluering efter forsøgsperiode

Poul Erik Tranholm-Pedersen, der for tre år siden gik på pension fra sognepræsteembedet i Hune-Rødhus, har for sit vedkommende udtrykt glæde over at få lov at virke med i opstarten af det kollegiale samarbejde. Herefter skal det vise sig, om den nye model er holdbar på langt sigt, eller der skal forhandles med biskoppen om at søge en ny præst til Kollerup-Fjerritslev, når ordningen skal evalueres efter en passende forsøgsperiode.