Lokalt nyt september 2015

til .

Han Herred Motorklub oplever medlemsfremgang – Nyt mountainbikespor indviet i Kollerup Plantage – Træningen i det nye projekt »Herrehåndbolden i Fjerritslev« er startet med stor optimisme

Klip fra de lokale aviser m.v.

1. september
Bent Christiansen trækker sig som formand for pårørenderådet ved Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev, fordi han mener, at beboere og pårørende er blevet forhindret i at få tilstrækkelige oplysninger i forbindelse med plejehjemmets virksomhedsoverdragelse til Aleris Omsorg a/s. Den faglige organisation FOA bakker ham op i synspunktet om lukkethed i processen, men finder i øvrigt, at kommunen har gjort alt korrekt.

TV2-serien »Gutterne på kutterne« bliver nu aktivt anvendt i markedsføringen af Thorup Strand. Efter en workshop som led i kommunens bosætningskampagne »Derfor Jammerbugt« har beboerne fået fremstillet postkort med de efterhånden landskendte, unge fiskere i samarbejde med bureauet Tankegang.

De to lokale kørere Tobias Vangsted Thomsen og Mikkel Brøndum Andersen stiller op, når Brovst Speedway Club 4. september er vært for »Individual Speedway U21 DM Finale« på banen i Mou Kær.

Han Herred Motorklub oplever medlemsfremgang, efter at der sommeren igennem er arbejdet intenst med forbedringer af anlægget i Starkær ved Fjerritslev. Bl.a. er der etableret en mikrobane for de yngste motocrosskørere. Desuden er der lavet bedre lysforhold i ryttergården og anskaffet nye redskaber til at slæbe banen med.

8. september
Borgmester Mogens Gade og Jammerbugt Kommunes tidligere turistchef René Zeeberg er udpeget til bestyrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme, som er stiftet pr. 1. september som et netværk mellem 11 kommuner med henblik på en koordineret indsats til fremme af turismen i landsdelen.

Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune gør klar til officiel indvielse af 6,2 km nye mountainbikespor i Kollerup Plantage og 6 km ny riderute i Svinkløv-området. Desuden er handikapstien ved Slette Å blevet forlænget, og der er opsat nye informationsskilte i hele området samtidig med udgivelsen af folderen »Naturopleverlser i Han Herred«. Startskuddet går lørdag 19. september kl. 10.

Statsautoriseret revisor og partner Søren Beer Møller, Brandt Revision & Rådgivning i Fjerritslev, har rundet de 60 år, og det er samtidig anledningen til, at der indledes et generationsskifte på afdelingskontoret, idet de statsautoriserede revisorer Lennart Mouritzen og Dan Hinnerup over de næste par år gradvis vil overtage ledelsen efter Søren Beer Møller.

Frisør Lise Krogh har pr. 7. september etableret sig som selvstændig med salon på hjemadressen Svinkløvvej 319 i Andrup.

Landets indtil videre største vindmøllepark på land står nu klar, idet den sidste af de 22 nye møller i Vattenfalls anlæg på Klim Fjordholme blev rejst søndag 6. september. Det er ikke alene produktionen – med strøm nok til 64.000 husstande – der gør parken til landets største. Det er også et af de største repowering-projekter herhjemme, hvor forældede vindmøller med lille produktionskapacitet erstattes af færre, men langt mere effektive møller. I dette tilfælde er 35 stk. 600 kW-møller udskiftet med store 3,2 MW Siemens-modeller.

Svinkløvkokken Yasser Naz skal dyste med fem andre danske kokke på topniveau, når der 18. oktober holdes finale i kreeringen af Årets Vildtret, tilberedt på friskt vildtkød, der er nedlagt af danske jægere. Konkurrencen foregår i Forum, København, til Intercomps Mad, Bolig og Design-messen.

10. september 
Henrik Bech og Carsten Sørensen fra Sparekassen Vendsyssel møder op til indvielsen af det nye motionscenter i Idrætscenter Jammerbugt med en check på 15.000 kr. fra sparekassens Brovst-fond.

14. september 
Jens Damsgaard, tidligere chefredaktør på Fjerritslev Avis/Løgstør Avis og mangeårig formand for Han Herred Turistforening samt Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, er død efter lang tids sygdom, 77 år.

15. september 
To realklasser, som sluttede på Fjerritslev Realskole i 1965, samles til 50-års jubilæum, hvor Stig Andersen, der er blandt jubilarerne, fortæller og viser rundt i Klim Kalkovn, som hans far drev frem til 1977.

Jammerbugtens Havecenter på Aggersundvej 253 i Skerping holder ophørsudsalg og lukker pr. 30. september efter 10 år med Søren Vang Christensen som indehaver. Han var i øvrigt grundlæggeren af den landsdækkende Plantorama-kæde.

20. september 
Træningen i det nye projekt »Herrehåndbolden i Fjerritslev« er startet med stor optimisme. Der er tilgang af talentfulde spillere, heraf flere med erfaring fra 3. divisionshåndbold.

22. september 
Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev bliver forhandler af Varelotteriet, hvorved lokale »spillefugle« også kan støtte foreninger, der arbejder med sociale tiltag i lokalområdet.

23. september 
Jammerbugt Asylafdelings børneafdeling står bag »Vester Thorup Løbet«, som afvikles 24. september for at give de unge asylsøgere og lokalbefolkningen mulighed for at mødes under hyggelige former.

26. september 
Flere års tradition for brede budgetforlig i Jammerbugt Kommune brydes, da flertallet bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten ikke kan opnå enighed med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om det kommunale budget for 2016.

28. september 
Børneasylcentret i den nedlagte Vester Thorup Efterskole søger frivillige til indretning og drift af en genbrugsbutik, hvor centrets børn og unge kan købe billigt tøj, legetøj m.v. Pengene skal gå til aktiviteter for beboere og lokalsamfund.

29. september 
Frivillig Fredag: Else Marie Nielsen fra Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening hædres med Årets Frivilligpris på 5.000 kr. og et farverigt maleri af kunstneren Piet Pedersen med titlen »Den stærke løfter den svage«, da der holdes frivilligmarked med 23 foreningsstande i Fjerritslev Kirkecenter.

30. september 
7.-9. årgang på Klim Friskole bliver udfordret i matematiske færdigheder på kreativ vis, når skolen som led i Børnehjælpsdagens projekt »Ungdomsværn« skal udvikle en velgørende pr- og indsamlingskampagne. De store elever skal herigennem lære at håndtere pengedonationer, gennemføre indtægtsgivende aktiviteter samt sælge muleposer i Fjerritslev og omegn.

Hjortdal Dyrefarm har fået en utraditionel beboer, idet dyrefarmen midt på sommeren fik indleveret et seks uger gammelt rålam, som var fundet af en familie et par meter fra dets trafikdræbte mor og holdt i live med sutteflaske. Rålammet trives fint i selskab med farmens andre dyr, men problemet er blot, at man ifølge reglerne ikke må holde rådyr i fangenskab i modsætning til dådyr og krondyr. Så lige nu er indehaver Susanne Vittrup gået i tænkeboks for at finde en løsning, evt. at søge dispensation.