Velkommen til Træf Han Herred lørdag 20. juni i Fjerritslev

til .

Spændende fortællinger om Tinghuset og besættelsestiden er på programmet

Træf Han Herred-udvalget under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred byder for 15. gang velkommen til en hyggelig dag for alle, der holder af Han Herred. Formålet med Træf Han Herred er som altid at være en hjemstavnsdag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med de mange, »der Han Herreds land forlod«, og dem, der er flyttet hertil eller gæster egnen som turister.

Træf Han Herred har siden 2001 gået på skift mellem Fjerritslev- og Brovst-området. En enkelt gang har træffet gæstet Aggersund, og der er tilsvarende planer om at besøge Hannæs ved et senere træf. Historisk set er begge områder en del af Han Herred, og befolkningen tager fortsat aktivt del i det kulturelle fællesskab på tværs af kommunegrænser.

Denne gang finder træffet sted i Fjerritslev, hvor første programpunkt er et besøg i det smukt nyrenoverede tinghus, som i øvrigt har dannet ramme om den lokalhistoriske herredsudstilling »Besættelsestidens Han Herred« i anledning af 75-året for Danmarks besættelse. I den anledning får deltagerne et par smagsprøver fra udstillingen.

N. Kirk Sørensen, som var den næstsidste dommer i Fjerritslev, fortæller om Tinghusets historie og sin tid i embedet, og Per Gregersen, der har sin daglige gang i huset som kulturskolemedarbejder, beretter om de seneste år, hvor bygningen (opført 1909) er opkøbt af Jammerbugt Kommune og nu drives som kulturhus af Kulturforeningen Tinghuset.

Herefter flytter arrangementet nogle få hundrede meter til Kultur/Senior Centret, som er en del af Ældrecenter Parkvænget og drives af et frivilligt centerråd med Jørgen Jensen i spidsen. Der bliver indledningsvis en kort introduktion til centret, som har dannet forbillede for andre aktivitetscentre rundt om i landet.

Efter frokosten følges op på temaet om besættelsestiden, hvor der bliver lejlighed til at lytte til et spændende foredrag ved museumsinspektør Jens Andersen, der er leder af MuseumsCenter Hanstholm og besidder en omfattende viden om den tyske tilstedeværelse i det nordvestjyske 1940-45. Jens Andersen har medvirket i en udsendelsesrække om besættelsestiden på TV/Midt-Vest og TV2/Nord.

Træf-deltagerne opfordres til at tage billeder med og benytte muligheden for at kigge nærmere på Fjerritslev-området, evt. at tage en overnatning eller to på et af Fjerritslev-områdets skønne hoteller og pensionater.

Læs mere om Træf Han Herred 2015 her