Lokalt nyt december 2014

til .

Nyt forpagterpar på Svinkløv Camping – Undervisningsminister Christine Antorini (S) gæster Fjerritslev Gymnasium – Med et indsamlet beløb på 115.044 kr. bliver Movember-holdet fra Fjerritslev landets bedste

Klip fra de lokale aviser m.v.

1. december
Vibeke Jensen og Hans Sørensen, Aalborg, er det nye forpagterpar på Svinkløv Camping. Vibeke fortsætter dog med sit job som anæstesisygeplejerske på Aalborg Sygehus. Parret har de seneste tre år været fastliggere i Svinkløv og kender derfor stedet rigtig godt i forvejen. Fra sæson 2015 vil der være fri internetadgang på pladsen. De tidligere forpagtere gennem tre år, Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, bliver nye ejere af Blokhus By Camping.

2. december
Undervisningsminister Christine Antorini (S) møder elever og lærere på Fjerritslev Gymnasium, hvor der også er lejlighed til at præsentere gymnasiet som en uddannelsescampus med flere uddannelser under samme tag – senest forberedelse til SOSU- og pædagoguddannelserne – samt sætte fokus på vilkårene for et bredt uddannelsestilbud i »Vandkantsdanmark«.

I et samarbejde med Energi Nord og Agesen VVS i Fjerritslev siger Per og Hans Pilgaard farvel til fossile brændstoffer som opvarmningsform i deres svinestalde på Ørebrovej 110 ved Gøttrup. I stedet for olie skal der nu fyres med CO2-neutral biomasse i form af træflis, bæredygtige træpiller eller overskudskorn.

3. december 
Strategi24 (S24) er navnet på en ny forening, der i årets løb er opstået som samarbejdsforum for de 24 lokalområder i Jammerbugt Kommune på baggrund af varslede ændringer i strukturen for de mindre skoler. Blandt initiativtagerne er Steen Andersen, Gøttrup, og Per Lorenzen, Tranum. Inden april 2015 skal der i skoledistrikterne holdes decentrale møder for at kunne aflevere en profil og udviklingsplan til kommunen.

11. december 
Med et totalbeløb på ikke færre end 115.044 kr. bliver Movember-holdet fra Fjerritslev – Michael Christophersen, Thomas Nielsen, René Hjørnet Jensen, Bøgild Thorhauge, Peter Olesen, Niki Larsen, Søren Mortensen og Simon Pedersen – landets bedste. De otte herrer lod i hele november overskægget stå til fordel for en indsamling med fokus på mænds helbred, herunder bekæmpelsen af prostata- og testikelkræft.

12. december 
Medlemmer af Arentsminde Idrætsforening, Brovst Speedway Club og Han Herred Motorklub i Fjerritslev er blandt de 112 lokale topidrætsudøvere, der hædres af Jammerbugt Kommune ved den årlige prisuddeling på herregården Bratskov i Brovst. Alle modtagere har opnået medaljer ved JM, DM eller endnu bedre …

13. december 
Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) dropper planerne om at indføre parkeringsafgift på 19 af de mest besøgte strande og naturområder i Danmark, bl.a. på Bulbjerg. Den varslede afgift skulle have skaffet Naturstyrelsen midler til at drive toiletter, fjerne affald fra naturen og vedligeholde borde og bænke. – For mig har præmissen været, at etablering af betalingsparkering på de udvalgte steder ikke må få som konsekvens, at borgernes frie adgang til naturen bliver mindre. Det viser sig nu, at adgangen til naturen vil blive mere besværlig nogle steder, fordi der ikke som forudsat findes alternative gratis parkeringsmuligheder i nærheden, udtaler ministeren.

Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst udgiver på Højers Forlag 5. og sidste bind i serien »Originaler i Nordjylland«.

14. december 
Kasper Grapenthin Jensen, 27 år, etablerer selvstændig virksomhed, KGJ Computer, med løsninger til pc’er, tablets og mobiltelefoner fra hjemadressen, Fredensvej 4 i Fjerritslev.

16. december 
Efter fem måneder som konstitueret bliver 52-årige Pernille Hovaldt, Hjørring, fastansat som leder af Fjerritslev Skole, hvor hun afløser Elo Nielsen, der er gået på pension. Skolen har knap 700 elever.

Lars Heiring Sørensen stopper ved årets udgang som privatpraktiserende læge og udtræder af Lægehuset Fjerritslev I/S, som herefter drives af Ole Sørensen, Klaus Holm Jensen og Hanne Bødskov.

18. december 
Jammerbugt Kommune vil spare 400.000 kr. årligt ved at slukke gadelyset på samtlige veje i kommunen – undtagen særligt markante rundkørsler af hensyn til trafiksikkerheden – i perioden fra 15. maj til 15. august.

27. december 
Mia Lindemann Jakobsen, der bor i Fjerritslev og går i 1.a på Fjerritslev Gymnasium, er en af vinderne i Dansk Forfatterforenings konkurrence for novelleskrivere i alderen 16-19 år. Præmien er et forfatterkursus i København og udgivelse af vindernovellen på tryk i foråret 2015.

30. december 
Der har været stille i Han Herreds byer her i december, så den nye fyrværkerilov, der kun tillader nytårsfyrværkeri for privatpersoner fra 27. december til 1. januar, bliver stort set respekteret.

Murer Bjarne Kirk etablerer sig som selvstændig med Jammerbugt Multibyg på Øster Kærvej 54 ved Klim.

31. december 
Pr. 1. januar udtræder Fjerritslev Vandrerhjem af organisationen Danhostel Danmarks Vandrerhjem og bliver et selvstændigt hostel. Bestyrelse og ledelse er af den opfattelse, at tiden er løbet fra vandrerhjemsidéen, og i 2015 vil man påbegynde en opgradering af værelserne, så de svarer til nutiden og gæsternes efterspørgsel. Men det fornyede Fjerritslev Hostel vil fortsat leve op til hostelbegrebet med billig overnatning i gode, hyggelige og venlige rammer.