Lokalt nyt oktober 2014

til .

Hærvejen indviet i Jammerbugt Kommune – TV2-serien »Badehotellet«, som er optaget ved Svinkløv og Slettestrand, skal tiltrække turister til Nordjylland – Ny butiksleder hos Hannes Blomster

Klip fra de lokale aviser m.v.

4. oktober
Jammerbugt Kommune har bedt Vejdirektoratet undersøge mulige forbedringer af hovedvej A11 mellem Aabybro og Fjerritslev, idet syv personer er trafikdræbt på strækningen siden 2009. Senest blev en 41-årig kvindelig motionsløber 30. september ramt af en 27-årig mandlig motorcyklist umiddelbart vest for Brovst, hvorved begge, der var fra lokalområdet, mistede livet.

5. oktober
Skolerne i Jammerbugt Kommune markerer 200-året for folkeskoleloven med projektarbejde herom samt indspilning af sangen »Vor Skole er Viden og Venskab«, som er skrevet af musiklærer Kaj Pries, Ørebroskolen, og komponeret skoleleder Finn Bonde, Nørhalne Skole. 8. oktober kl. 10 uropføres jubilæumssangen på samtlige skoler, samtidig med at der serveres kagemand til eleverne.

7. oktober
Rødland Hede, som er et af Danmarks fineste eksempler på marker fra jernalderen, er blåstemplet af Kulturstyrelsen via projekt »Danmarks Oldtid i Landskabet«, der omfatter 100 af landets mest bemærkelsesværdige, fredede fortidsminder. Der er således opsat nye informationstavler, så kendskabet til dette unikke kulturlandskab bliver øget. Oldtidsagrene, der ligger i den sydvestlige del af Fosdal Plantage, blev fredet i 1911 og dækker ca. fire hektar.

Fjerritslev Vinen, som lanceres af LC Vesterhavsfruerne via SuperBrugsen i Fjerritslev, er i 2014-udgaven forsynet med et maleri fra Troldsting ved Bulbjerg, udført af Lis Breum.

Journalist Villy Dall tager i en avisartikel pulsen på, om Han Herred igen er på vej til at blive samlet, nu hvor Hannæsskolen i Frøstrup/Vesløs er lukningstruet, og flere forældre taler om at sende deres børn til Fjerritslev i stedet for Thisted.

Ruben Brandborg etablerer internetbutikken Planteformidling.dk med salg af danske planter fra hjemadressen Bejstrupvej 72 øst for Bejstrup.

11. oktober
Skammekrogen, skråskrift, kridt og tavle og terperi i kongerækken er for et par dage genindført på Fjerritslev Skole, som dermed fejrer 200-året for den danske skolelov, der blev til under Frederik VI i 1814.

12. oktober
Hærvejen: Med indvielsen i går af en 76 km vandrerute gennem Jammerbugt Kommune er der nu genskabt en ubrudt forbindelse ad de gamle handels- og pilgrimsruter fra Trondheim i Norge via Hirtshals til Santiago de Compostela i Spanien.

15. oktober
Beskæftigelsesministeriet har bevilget 3 mio. kr. til jobsøgningskurser og efteruddannelse af de 157 medarbejdere, som mister deres job i forbindelse med lukningen af Ticans afdeling i Fjerritslev. Endvidere er der oprettet en jobbank på slagteriet, ligesom Jobcenter Jammerbugt har åbnet et specielt indsatskontor.

16. oktober 
Et lovforslag – der ellers kunne betyde lukning af otte ud af 11 nordjyske apoteksfilialer, fordi det offentlige tilskud stod til at skulle fjernes, hvor filialen ligger inden for 15 km fra hovedapoteket – justeres, så der er sikret fortsat apoteksdækning i såvel Brovst som Fjerritslev.

19. oktober 
Jammerbugtens klassiske badesteder – herunder Svinkløv og Slettestrand – bliver en vigtig brik i landets første turistmuseum, som en initiativgruppe med Blokhusfonden i spidsen ønsker at etablere i Blokhus-Hune-området inden for de næste to år.

Vestre Landsret har besluttet, at erstatningssagen, hvor 17 tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer og eksterne revisorer i ebh bank er stævnet med krav om 700 mio. kr., først går i gang 4. september 2017, ni år efter bankens krak i efteråret 2008.

Vækst Jammerbugt vil ansætte en lokalekonsulent, som bl.a. får til opgave at skaffe nyt liv i tomme butikslokaler i kommunens fire hovedbyer, herunder Brovst og Fjerritslev.

76-årige oversergent Bent Harding Møller fejrer 40-års jubilæum som våbenmester hos Hjemmeværnets afdeling på Fjerritslevgården, Vandværksvej 6 i Fjerritslev.

21. oktober 
Byen skal bindes sammen med den omgivende natur og samtidig fortættes mod centrum. Det er et par af hovedteserne i kommunens oplæg til en kommende masterplan for Fjerritslev by, der af planlæggerne karakteriseres som en »minikøbstad« for de omkringliggende landsbysamfund.

TV2-serien »Badehotellet«, hvis udendørsscener er optaget ved Svinkløv og Slettestrand, skal være med til at tiltrække turister til Nordjylland, fremgår det af et kampagneoplæg fra VisitNordjylland og VisitDenmark, som har indgået et samarbejde med den nordiske filmdistributør Scanbox om at udbrede en dvd-version af serien i Norge og Sverige.

23. oktober 
Klim Fjordholme: Op mod 13.000 tons beton bliver knust på stedet og genanvendt til vejmateriale i forbindelse med Vattenfall Vindkrafts nedtagning af 35 gamle 600 kW vindmøller, som er solgt til genbrug i bl.a. Italien og Irland og skal erstattes af 22 nye 3,2 mW møller, der fra 2016 skal kunne forsyne 64.000 husstande med strøm årligt. 

27. oktober
Ulla Flintholm (V), Fjerritslev, er af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udpeget sammen med 30 andre danske kommunalpolitikere til at indgå i BYRÅDET, som skal være det kommunale landskabs faste stemme i bladet.

28. oktober 
Herregården Bratskov i Brovst danner ramme om underskrivelsen af en venskabsbyaftale mellem Jammerbugt Kommune og kinesiske Tongzhou. Det sker i forbindelse med et kinesisk genvisit efter Jammerbugt-repræsentanternes besøg i Tongzhou i maj. Under besøget er gæsterne indkvarteret på Hotel Sanden Bjerggaard i Slettestrand.

Karen Marie Frostholm overtager 1. november jobbet som butiksleder hos Hannes Blomster, Østergade 14 i Fjerritslev, efter Hanne Friederichsen, der i sin tid overtog den kendte Gartner Andersen-forretning på samme adresse. De seneste år har forretningen været ejet af Christian Hjorth-Westh, som står bag en tilsvarende blomsterforretning i Farsø med Blomsterforretningen.dk som fælles internetportal.

30. oktober 
Politikerne i Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer med Hans Chr. Schmidt (V) i spidsen er begejstrede over at opleve borgernes vilje til at skabe udvikling, da de tager på en todages studietur rundt i Jammerbugt Kommune og slutter med et velbesøgt debatmøde på Skovsgaard Hotel, hvor det samtidig markeres, at »Skovsgaardmodellen«, som omfatter Købmandsgaarden, Skovsgaard Hotel og Råd & Dåd, samme dag vandt den Socialøkonomiske Pris 2014.