Lokalt nyt juni 2014

til .

»CarWalk«-arrangement blev en stor succes – Et tons rødspætter fra Thorup Strand deles ud i København – Første hhx-student udklækket fra Fjerritslev Gymnasium

Klip fra de lokale aviser m.v.

3. juni
Hamid Al-Khatarani, der i 2006-09 drev frisørsalon i Vestergade 15, vender nu tilbage til byen og åbner Fashion Hair Salon i naboejendommen, den gamle lægebolig i Vestergade 17. Siden 2003 har han desuden haft salon i Aars, hvor han også bor privat.

Preben Nielsen og Christian Gregersen, der står bag Midtfjord El i Løgstør, åbner afdeling i Fjerritslev, hvor de samtidig ansætter tre hidtidige medarbejdere fra kollegaen Verner Ranum A/S. Virksomheden får efterfølgende lov at videreføre det kendte Verner Ranum-navn og etablerer sig i tilknytning til City West på Industrivej 9.

4. juni
Det 40-50 år gamle udstyr i Hjortdal Vandværk er utidssvarende, og da værket samtidig befinder sig i to nedslidte, uisolerede bygninger, er det i samråd med Jammerbugt Kommune besluttet at opføre et helt nyt vandværk med et budget på 3,5 mio. kr.

5. juni
Et digert bogværk på 438 sider, skrevet af museumsdirektør Lars Christian Nørbach fra Nordjyllands Historiske Museum i samarbejde med Anne Christine Larsen, skal tjene som dokumentation og argumentation for, at vikingeborgene Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg bør optages på UNESCO’s Verdensarvsliste. Repræsentanter fra UNESCO’s hovedsæde i Paris kommer i løbet af året på besøg for at besigtige borgene.

6. juni
Efter 63 år som lokal håndværksvirksomhed er det slut med elfirmaet Verner Ranum A/S, som 3. juni er erklæret konkurs ved Skifteretten i Hjørring. Konkursbegæringen er indgivet af Jutlander Bank efter længere tids økonomiske problemer i virksomheden, der begyndte i 1951 i Vestergade 15 og siden 1986 har haft til huse på Fabriksvej 3 i Fjerritslev. En del af de 20 ansatte har allerede fået nyt job. Heriblandt skal Benny Holst i fremtiden stå i spidsen for en nyoprettet afdeling med køle- og hvidevareservice hos vvs-firmaet Kaj Rasmussen.

8. juni
Bulbjerg er mellemstation for langdistanceløbet Thy Ultra Trail, som er på to gange 80,5 km med Agger Tange Feriecenter som start og slut. De sejeste løbere gennemfører således en firdobbelt maraton.

10. juni
Fjerritslev Handelsstandsforening har stor succes med sit første »CarWalk«-arrangement, som er et utraditionelt modeshow med både bil- og tøjmodeller på podiet midt i hovedgaden.

14. juni
Som den første bådebyggerlærling fra Han Herred Havbådes værft i Slettestrand er Nørrebro-pigen Cecilie Tue Blomberg nu færdiguddannet og har undervejs været med til at renovere såvel »Nordvest« som »Skarreklit«, ligesom hun på det seneste har deltaget i nybygningen af kystbåden »Anna«. I fritiden er der blevet tid til at bygge sin egen havpram.

18. juni
Under overskriften »Landdistrikter i Jammerbugt Kommune – bevar mig vel« står Tranum Landsbyråd i spidsen for et fællesmøde for alle de lokalområder, der berøres af ny skolestruktur. Der er stor talelyst, bl.a. advarer Boudien Esther Westerhoek, der er skolebestyrelsesformand i Ørebro, mod at lade de små skoler miste deres selvstændighed, og souschef Per Gregersen fra Jammerbugt Kulturskole forudser en markant nedgang i tilslutningen til musikundervisningen.

19. juni
Et tons rødspætter deles ud til københavnerne kvit og frit, da kystfiskerne fra Thorup Strand i samarbejde med Verdensnaturfonden WWF, Københavns Fødevare Fællesskab, VisitJammerbugten, Udvikling Han Herred og Merkur Andelskasse laver fremstød på centrale steder i hovedstaden for at gøre opmærksom på den bæredygtigt fangede kvalitetsfisk, der til hverdag sælges via kutteren HM800 Jammerbugt ved Havnegade nær Nyhavn.

På Ørebroskolen skal eleverne på 0.-2. klassetrin vænne sig til muligheden for at få nye kammerater hver måned, når den rullende skolestart bliver en realitet fra 1. oktober. Undervisningen foregår fra det nye skoleårs start i én samlet klasse kaldet Engen med 46 elever og et fast tilknyttet lærerteam. Der er fælles morgensamling, hvorefter børnene fordeles i mindre grupper kaldet Rødderne, Frøerne og Svalerne.

20. juni
Murermester Rasmus Vilsen, der hidtil har drevet virksomhed i Hanstholm, overtager broderen Mikkel Vilsens murerforretning i Vester Thorup, idet Mikkel Vilsen trækker sig ud af branchen af helbredsmæssige årsager. Aktiviteterne samles herefter på Thistedvej 4, Fjerritslev.

21. juni
Efter tre år som leder af Ørebroskolen og to år som leder af Skovsgaard-Tranum Skole har René Henriksen søgt nye udfordringer som skoleleder i Svenstrup syd for Aalborg. Det sker af familiære årsager, da han privat bor i Hobro.

23. juni
Skolereformen betyder også markante ændringer for konfirmandundervisningen. I Jammerbugt Kommune har man sammen med Jammerbugt Provsti fundet decentrale løsninger, således at det for 7. klasserne på skolerne i Fjerritslev, Brovst og Skovsgaard gælder, at der indtil efterårsferien som hidtil holdes konfirmandundervisning i to morgenlektioner hver uge, mens sognepræsterne i de resterende uger frem til forårskonfirmationerne skal undervise de unge om eftermiddagen og på et par hele temadage i samarbejde med skolerne.

Svinkløv Camping har i lighed med Feriecenter Slettestrand fået tildelt miljømærket Blomsten, som bl.a. forpligter pladsen til at begrænse forbruget af energi og vand samt at benytte sig af vedvarende energi til mindst halvdelen af energiforbruget.

24. juni
Sygeplejen i Jammerbugt Kommune effektiviseres og centraliseres, idet fire nye sygeplejeklinikker for fremtiden skal tage sig af borgere, der selv kan transportere sig dertil for eksempelvis at få behandling af sår. To af disse klinikker etableres i Brovst Sundhedshus og på Parkvænget i Fjerritslev.

Dennis Steffensen skriver historie, idet han bliver den første hhx-student fra Fjerritslev Gymnasium.

Fini Pedersen fejres af sine 25 kolleger ved sit 40-års jubilæum på Klim Møbelfabrik.

Fjerritslev Kirkecenter danner for første gang rammen om en større maleriudstilling. Anni Pedersen, Fjerritslev, der i sine 15 år som maler ofte har udstillet i andre sammenhænge, viser en række abstrakte billeder fordelt på væggene i Kirkecentrets lyse lokaler.

29. juni
Thorup Strand-fiskernes initiativ med salg af dagfrisk fisk fra kutteren HM800 Jammerbugt i København hædres som vinder i den nordjyske afdeling af de danske Rotary-distrikters konkurrence om at finde årets iværksætter og nomineres samtidig til den landsdækkende iværksætterkonkurrence i september.

30. juni
Peter Flintholm, der er uddannet kok, etablerer sig som selvstændig vognmand med Peters Taxa på Dalhøjen 10 i Fjerritslev efter at have kørt som chauffør for Hjortdal Taxa og Fjerritslev Busserne gennem en årrække.