Lokalt nyt april 2014

til .

Fjerritslev Badmintonklub kåres som Årets Ungdomsklub i Badminton Nordjylland – Efter flere års tilløb gør byggemarkedskæden Jem & Fix klar til at åbne butik i Fjerritslev – Piet Pedersen åbner Galleri Piet Art på hjemadressen Vestergade 63

Klip fra de lokale aviser m.v.

1. april
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred får ved et stormøde på Bratskov i Brovst opbakning til at igangsætte indsamlingen af materiale til en herredsudstilling, der skal åbne 9. april 2015 i Tinghuset, Fjerritslev, som markering af 75-året for Danmarks besættelse.

5. april
Vestre Landsret i Aalborg omstøder ubetingede fængselsstraffe fra Retten i Hjørring og frifinder de daværende direktører for ebh bank og Sparekassen Himmerland, Finn Strier Poulsen og Svend Jørgensen, samt tre tidligere medarbejdere for kursmanipulation med sparekasseaktien i forbindelse med gensidige aktieopkøb tilbage i 2008.

8. april
På initiativ af MF Ane Halsboe-Jørgensen (S), der er fra Fjerritslev, og som inspiration til regeringens nye strategi for industrien aflægger partifællen erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen besøg på svineslagteriet Tican i Fjerritslev. Besøget sætter fokus på mulighederne for at skabe arbejdspladser inden for bl.a. fødevareerhvervet i »udkantsområder« som det nordvestjyske.

Efter 25 år som offentligt ansat tager Marie Lisbeth Sunde, Fjerritslev, et stort spring med etableringen af Galleri Malí i Vestergade 6, hvor der indrettes en »Aladdins hule« med alskens finurlige ting og sager, både gammelt og nyt, herunder kunstgenstande. Ligeledes tilbyder indehaveren malerkurser for børn og voksne samt konsulentbistand til indretning af private hjem for små penge.

Fjerritslev Badmintonklub kåres som Årets Ungdomsklub i Badminton Nordjylland. Klubben er på fire år gået fra 22 til 65 medlemmer.

Fisker Bjarne Olsen, Thorup Strand, fanger et lille eksemplar af den sjældne stør, som er erklæret uddød i Danmark og derfor overbringes til Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor den inkluderes i udstilling og formidling.

9. april
Efter flere års tilløb gør byggemarkedskæden Jem & Fix klar til at åbne butik i Fjerritslev. Der sker på hjørnet af Vestergade og Håndværkervej, hvor en større del af Inelco-komplekset nedrives for at gøre plads til et nybyggeri på 800 kvm butik samt 800 kvm varegård. Den vestlige del af bygningerne ud mod Vestergade/Thistedvej, hvor City West senest har haft til huse, renoveres af Inelco-direktør Søren Rødbro med henblik på udlejning.

14. april 
Han Herred Turistforening hædrer hoteldirektør Søren Grøn, Sanden Bjerggaard i Slettestrand, med Turismens Pris 2014 for sin evne til at udnytte sit hotels og lokalområdets potentiale med en række initiativer under overskriften »Havluft & Himmellys«.

Efter syv år med påskeudstillinger i Klim Kalkovn træder initiativtagerne Eva Kristensen og Lene Gabel Nielsen et skridt tilbage og overlader tøjlerne til en nystiftet kunstgruppe »Ophavet« med multikunstner Piet Pedersen, Fjerritslev, i spidsen. I år koncentreres den lokale påskeudstilling om Havbådehuset og Hotel Klitrosen i Slettestrand.

Piet Pedersen, der er tovholder på årets påskeudstilling i Slettestrand, åbner eget kunstgalleri på hjemadressen Vestergade 63 i Fjerritslev under navnet Galleri Piet Art.

På vegne af Matas Miljøfond overrækker Lone Klit fra Matas Fjerritslev 89 træer samt en flytbar pavillon til børneinstitutionen Søstjernen i Hjortdal, hvor forældrebestyrelsen har ønsket sig en mere grøn og indbydende legeplads.

Fjerritslev: Efter 53 på samme arbejdsplads skifter elektriker Erik Hermansen fra elfirmaet Verner Ranum A/S til Kent Røges Køkkencenter i City West, hvor han skal udnytte sin mangeårige erfaring som sælger af hårde hvidevarer. Der samarbejdes fortsat med Verner Ranum om hvidevareservice.

Den aktive Bonderup Borgerforening arbejder på højtryk for at renovere og indrette byens nye aktivitetshus på Skræmvej nær den nedlagte jernbane. Her åbner 1. juni en købmandsforretning i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Råd & Dåd fra Attrup, der også tilbyder vareudbringning og løsning af mindre have- og håndværkeropgaver. Desuden vil der være mødefaciliteter, café og mulighed for at få it-hjælp i huset.

17. april
Trods nederlag i ankesagen om påstået kursmanipulation mellem ebh bank og Sparekassen Himmerland har Bagmandspolitiet ikke i sinde at ændre kurs i de øvrige straffesager, der efterforskes eller er rejst i kølvandet på krakket i ebh bank i 2008 og andre lignende tilfælde.

22. april
Grundet sygdom ser Anne-Lisa Andersen sig nødsaget til pr. 31. maj at lukke sin advokatvirksomhed med kontorer på Enghavevej 1A i Fjerritslev og Strandvejen 19 på Kæret ved Frøstrup.

23. april
En række vejkryds og rundkørsler på rute 26 mellem Fjerritslev og Hobro skal i perioden 5. maj til 29. august ombygges for at skabe plads til modulvogntog med en samlet længde på op til 25,25 meter.

26. april
Fjerritslev Tryk lukker sin rotationsafdeling ned som følge af de seneste års store omvæltninger på tryksagsmarkedet, hvor digitale medier overtager en væsentlig del af informationsbehovet. I 1963 var det daværende avistrykkeri i front med offsetrotation på nordeuropæisk plan. I stedet satses nu på prepress (dvs. udarbejdelse og klargøring af grafisk materiale, herunder til tryk via underleverandører), egen digitale trykafdeling, udgivervirksomhed via Forlag1.dk samt it-løsninger. Pr. 1. juli overtager 40-årige Martin Eigenbroth direktørposten efter sin far, Peter Eigenbroth.

28. april
Efter protester fra borgmestrene Mogens Gade, Jammerbugt, og Knud Kristensen, Vesthimmerland, over Vejdirektoratets planlagte renovering af Aggersundbroen fra i dag og fire måneder frem er det på et møde mellem parterne blevet besluttet at udskyde renoveringen for at undersøge alternative løsninger, evt. som vinterarbejde eller natarbejde, så reparationsarbejdet ikke lægger unødige hindringer i vejen for de store landbrugsmaskiner, der har deres højsæson netop nu, og sommerens forventede turiststrøm, herunder de mange gæster, der forventes at besøge området i forbindelse med den internationale golfturnering »Made in Denmark« i Gatten til august. Den oprindelige plan var at indskrænke kørebanen til 2,6 meter hele døgnet sommeren over, hvorved Bejstrup Maskinstation så sig nødsaget til at køre over Aalborg med store ekstraomkostninger og ulemper for trafikken til følge.

29. april
Kollerup Strand: I samarbejde med Naturstyrelsen Thy har den historisk interesserede Ole Villumsen Krog taget initiativ til opsætningen af en pæl til erindring om den tyske besættelse på grunden, hvor der indtil nedrivningen for nylig lå et gammelt, gult sommerhus fra 1937. I 1940’erne blev sommerhuset, som tilhørte dommer Poul Gædeken og senere sagfører Niels Willumsen, anvendt af værnemagten som kystvagtpost og såkaldt modstandsrede med bl.a. seks maskingeværstillinger. Desuden blev der 21.-22. juli 1944 nedlagt 390 fodfolksminer omkring huset.

Fjerritslev Skole: På initiativ af Pia Røpke, leder af børnehave og SFO i Tranum, gennemføres i regi af Jammerbugt Ungdomsskole en uddannelse af otte piger og en dreng til kommende fritidsjob som barnepiger.

Svinkløv Badehotel indgår blandt i alt anmeldte 260 restauranter, heraf 20 nordjyske, i en ny dansk restaurantguide med titlen White Guide Danmark.

Som led i Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende skraldeindsamling er adskillige lokale folk – lige fra børnehavebørn til pensionister – i sving for at indsamle papir, plast, glas og andet affald i naturen.

30. april
Nomas direktør Peter Kreiner, der er opvokset som dyrlægesøn i Bonderup, kan glæde sig over, at den københavnske gourmetrestaurant med basis i det nordiske køkken atter ligger øverst på Restaurant Magazines liste over verdens 50 bedste restauranter.