Lokalt nyt marts 2014

til .

Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening indvier nyt pakhus – Han Herred Fritidscenter bliver til Idrætscenter Jammerbugt – Tre gamle bygninger rives ned for at give plads til en Fakta-butik

Klip fra de lokale aviser m.v.

5. marts
Han Herred Fritidscenter vil bygge nyt motionscenter til seks mio. kr. i tilknytning til svømmehallen og derefter overtage ledelsen af Fjerritslev Motionscenter, som hidtil har lejet sig ind i ældre lokaler bag Han Herred Hallen.

6. marts
Borgmester Mogens Gade, som de seneste to år har ageret guide på busture for nytilflyttede borgere i Jammerbugt Kommune, vil igen sidde bag mikrofonen, når kommunen udvider konceptet til også at omfatte busture for potentielle tilflyttere, herunder de kommunalt ansatte, som for ca. 800 medarbejderes vedkommende bor uden for kommunen.

8. marts
Som led i en ny omstrukturering i Jammerbugt Kommune planlægges Halvrimmen Skole nedlagt pr. 1. august 2014 for at indgå i Skolecenter Brovst. Samme dato foreslår børne- og familieforvaltningen, at børnehaven Skovhuset nedlægges på grund af faldende børnetal i Fjerritslev. Udspillet opererer også med nedlæggelse af Thorup-Klim Skole pr. 1. august 2015 for at indgå i Skolecenter Fjerritslev sammen med Ørebroskolen og Trekronerskolen. Kommunen skal ifølge forslaget have syv skolecentre i fremtiden: Fjerritslev, Skovsgaard, Brovst, Aabybro, Biersted, Jetsmark og Saltum.

10. marts
Borgmester Mogens Gade er udpeget til styrelsen for Partnerskab for Vestkystturisme, som de 11 vestkystkommuner netop har stiftet for at matche regeringens udspil til »Vækstplan for dansk turisme«, hvor storbyturisme og kystturisme er hovedhjørnesten.

11. marts
Hans H.S. Pedersen, Kirkegårdsvej 2, Fjerritslev, fejrer 40-års jubilæum hos svejsemaskinefabrikken Migatronic, hvor han i dag er produktudvikler i produktionsteknisk afdeling på Aggersundvej 33, Fjerritslev.

14. marts kan Kirstine og Villy Hegelund, Mågevej 8, Fjerritslev, fejre noget så usædvanligt som 70-års bryllupsdag, også kaldet jernbryllup.

12. marts
Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening indvier nyt pakhus til 22 mio. kr. med støtte fra NaturErhvervstyrelsen, Region Nordjylland, Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania, Den Europæiske Fiskerifond, Fødevareministeriet og EU. Huset, der rummer en moderne forarbejdningshal og ismagasin til forsyning af detailhandel og restauranter med dagfrisk fisk, er tegnet af Brøgger Arkitekterne og tilpasset naturen og omgivelserne med træfacade og paptag, ligesom der udnyttes solenergi.

Amatørarkæolog Allan Krogh opsporer med metaldetektor en større sølvskat, bestående af tyske mønter fra renæssancen omkring år 1600, ved vikingeborgen Aggersborg, hvorefter Vesthimmerlands Museum tager over og foretager en hurtig undersøgelse via nødudgravningspuljen. Mønterne sættes umiddelbart i forbindelse med Kalmarkrigen mellem Danmark og Sverige i 1611-13.

14. marts
Jammerbugt Bibliotekerne indskrænker køreplanen for bogbussen, som pr. 1. april ikke længere har stoppested i Klim og Hjortdal. Ligeledes droppes den bemandede lørdagsåbning, idet behovet dækkes ved selvbetjening, oplyser afdelingsleder Anna Kristensen, Fjerritslev Bibliotek.

Som første etape af en omfattende renovering er Fjerritslev Fjernvarme i gang med at lægge nyt tegltag på den 100 år gamle elværks- og fjernvarmebygning på Sandagervej 3, som i den fortsatte udbygning af ledningsnettet i Fjerritslev by skal fungere som pumpestation.

15. marts
Han Herred Fritidscenter bliver til Idrætscenter Jammerbugt, idet bestyrelsen har ønsket et navn, der signalerer mere idræt end andre aktiviteter. – Samtidig vil vi gerne have fokus på Jammerbugt, da det er et brand, der placerer os bedre, uddyber centerleder Torben Larsen.

Lokalhistorisk Samvirke inviterer til det fjerde stormøde i Projekt Besættelsestidens Han Herred med henblik på at skabe opbakning til en ny herredsudstilling som markering af 75-året for Danmarks besættelse 9. april 2015.

18. marts
På Fjerritslev Skole fejres 10-året for underskrivelsen af et dokument om trivsel på skolen med besøg af teatertruppen Dunkelfolket fra Fosdalen og en kæmpekæde af elever, lærere og forældre hånd i hånd omkring hele skolekomplekset.

19. marts
Fjerritslev: Medlemstallet i Jammerbugtens Golfklub er for lavt til at sikre klubbens fortsatte eksistens. Derfor har bestyrelsen skruet et ekstra favorabelt tilbud sammen til nye medlemmer og tidligere medlemmer, der ikke har været med de to foregående sæsoner.

22. marts
Kollerup Strand: Der sættes omsider punktum i en mere end 40 gammel appelsag mellem fredningsmyndighederne og ejerne af tre gamle sommerhuse, som nu rives ned. Det ældste og vestligste af husene, som er bygget 1937 af dommer Gædeken, blev under besættelsen 1940-45 brugt af tyske soldater.

23. marts
I et samarbejde mellem Thorup-Klim Hallen, Thorup-Klim Skole og de lokale gymnastik- og idrætsforeninger gøres klar til etablering af en fitnesspark og multibane på de grønne arealer ved hallen. Det er tanken, at anlægget, der vil koste ca. 700.000 kr. ud over frivillig arbejdskraft, skal kunne bruges af områdets 1.700 indbyggere døgnet rundt året igennem.

25. marts
Vester Thorup Klitplantage: Som led i EU’s naturplejeprojekt LIFE fældes alle nåletræer på et fem hektar stort areal, der er beplantet umiddelbart efter anden verdenskrig, for at genskabe den oprindelige kystnatur med den rette fauna og kildevæld på skrænterne ved Bulbjerg og Ellidsbøl.

Elektriker Klaus Jacobsen fejrer 40-års jubilæum hos Klim-Fjerritslev Elforretning med reception på Fabriksvej 19 i Fjerritslev.

26. marts
Ægteparret Mette og Kaare Olsen, der som anden generation er ejer af et sommerhus i Gammel Hvarre ved Svinkløv, protesterer til Jammerbugt Kommune over kommunens planer om at iværksætte intensiv naturpleje ved at sætte heste og kreaturer ud i området, hvorved publikum af sikkerhedsmæssige årsager hindres i at benytte hævdvundne stiforløb af kulturhistorisk værdi gennem det naturskønne terræn.

27. marts
Jordemoderuddannede Grit Niklasson, Klim Strandvej 80, Klim, tildeles ph.d.-graden for afhandlingen »At være gravid – kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav«.

29. marts
Når Dronning Margrethe i dag indvier det nye musikhus i Aalborg, får hun lejlighed til at smage den første nordjyskproducerede rom, som er fremstillet på Nordisk Brænderi i Vester Svenstrup af indehaveren Anders Bilgram på initiativ af Anders Skotlander fra Aalborg.

Niels Christian Kjærgaard Jensen, Fjerritslev, der arbejder som pædagog på døgninstitutionen Engly i Farsø for omsorgssvigtede unge, har sammen med Frivillighuset Jammerbugt taget initiativ til foreningen Støt Et Barn Aktivt med henblik på at bevilge tilskud til fritidsaktiviteter for børn med en enlig forælder, eller hvor en af forældrene af mistet dagpenge/kontanthjælp.

30. marts
Fjerritslev: Tre gamle bygninger rives ned for at give plads til en Fakta-butik på 1.000 kvm og 33 p-pladser på hjørnet af Søndergade og Jernbanegade. Det drejer sig om ledvogterhuset fra jernbanens etablering i 1897, den tidligere tekniske skole (nu 3F-bygning) fra 1930 og fotograf Pedersens hvidpudsede hus. Nedrivning og nybyggeri forestås af Breinholt A/S, Fjerritslev, og ventes færdigt medio marts 2015.