Thorupstrand indvier nyt pakhus og landingsanlæg

til .

Frisk fisk af høj kvalitet og fiskeri, der understøtter en unik kystkultur og skåner naturen. Det er hovedtankerne i Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbådes nye fiskepakhus og landingsanlæg ved Thorupstrand i Nordvestjylland. Pakhuset og landingsanlægget bliver indviet tirsdag den 11. marts kl. 13. Alle er velkomne til arrangementet

Siden vikingetiden har Thorupstrand i Han Herred, Nordvestjylland, været centrum for kystfiskeri med klinkbyggede havbåde fra stranden. Men lovændringer og økonomisk krise har i de senere år gjort det svært for fiskerne, og i dag er det traditionelle erhverv mere end trængt.

Thorupstrand Kystfiskerlaug, Thorupstrand Fiskeriforening og Han Herred Havbåde er gået sammen i den fælles forening Thorupstrand Landingsplads Pakhusforening, der står bag byggeriet af det nye landingsanlæg. Pakhuset har faciliteter til at håndtere helt frisk fisk – fra bådene lander på stranden, til fisken sendes ud til forbrugerne. Fiskepakhuset er indrettet, så det er med til at bevare det naturskånsomme kystfiskeri og samtidig videreudvikle kystfiskeriet som nicheproduktion. Dermed understøtter fiskepakhuset både arbejdspladser og den særlige kystkultur, som er ved Thorupstrand og Slettestrand.

Det nye landingsanlæg har en moderne forarbejdningshal og et ismagasin, som gør det muligt at sende en del af den friskfangede fisk direkte videre i distributionsleddet til detailhandel og restauranter – inden for bare 24 timer. På den måde øger fiskerne værditilvæksten i fiskerlejet.

Pakhuset har gode forhold for fiskerne, som nu har let adgang til is og kølerum. Samtidig giver de nye faciliteter fiskepakhusets medarbejdere og lokalsamfundets unge, der mødes og renser fisk på pladsen ved pakhuset, moderne og sikre arbejdsforhold.

Udover selve produktionen fremmer fiskepakhuset også salg af den friske fisk og giver turister og andre besøgende mulighed for at opleve kystfiskeriet som et aktivt erhverv. Som besøgende er det nemlig muligt at følge hele forarbejdningskæden – fra bådene lander i havstokken til fisken fileteres i pakhusets skærerum.

Det nye fiskepakhus rummer funktioner, der på én gang udvikler landingspladsen som en levende, moderne arbejdsplads og derved bidrager til, at fiskerlejet fortsat vil være en unik attraktion, hvor man kan opleve en særlig kystkultur i fuld aktivitet.

Pressemeddelelse